Logo

Cao đẳng Điều dưỡng liên thông

  • Thời gian đào tạo: 15 tháng
  • Khối lượng kiến thức: 70 tín chỉ
  • Cấp bằng: Cao đẳng Điều dưỡng chính quy