Điểm thi - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Điểm thi

Tên Khóa Lớp Năm học Học kỳ Tải về
Điểm thi lớp K12CĐ4- Học kỳ 2 Khóa 12 Lớp K12CĐ4 2018 - 2019 Kỳ 2
icon
Điểm thi lớp K12CĐ3 – Học kỳ 2 Khóa 12 Lớp K12CĐ3 2018 - 2019 Kỳ 2
icon
Điểm thi lớp K12CĐ2 – Học kỳ 2 Khóa 12 Lớp K12CĐ2 2018 - 2019 Kỳ 2
icon
Điểm thi Lớp K12CĐ4 Khóa 12 Lớp K12CĐ4 2018 - 2019 Kỳ 1
icon
Điểm thi Lớp K12CĐ3 Khóa 12 Lớp K12CĐ3 2018 - 2019 Kỳ 1
icon
Điểm thi Lớp K12CĐ2 Khóa 12 Lớp K12CĐ2 2018 - 2019 Kỳ 1
icon
Điểm thi Lớp K11CĐ2 Khóa 11 Lớp K11CĐ2 2018 - 2019 Kỳ 4
icon
Điểm thi Lớp K11CĐ2 Khóa 11 Lớp K11CĐ2 2018 - 2019 Kỳ 3
icon
Điểm thi Lớp K11CĐ2 Khóa 11 Lớp K11CĐ2 2017 - 2018 Kỳ 2
icon
Điểm thi Lớp K11CĐ2 Khóa 11 Lớp K11CĐ2 2017 - 2018 Kỳ 1
icon
Điểm thi Lớp K11CĐ1 Khóa 11 Lớp K11CĐ1 2018 - 2019 Kỳ 4
icon
Điểm thi Lớp K11CĐ1 Khóa 11 Lớp K11CĐ1 2018 - 2019 Kỳ 3
icon
Điểm thi Lớp K11CĐ1 Khóa 11 Lớp K11CĐ1 2017 - 2018 Kỳ 2
icon
Điểm thi Lớp K11CĐ1 Khóa 11 Lớp K11CĐ1 2017 - 2018 Kỳ 1
icon
DMCA.com Protection Status