HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

STT Tên hạng mục Số Lượng Ghi chú
I NHẬN DIỆN CỐT LÕI
1 Thiết kế Logo Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

 

01 update

 

2 Brand guideline 01 update

 

II NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG
1 Danh thiếp (namecard/card visit) 01 updating 
2 Giấy tiêu đề 01 updating
3 Giấy fax 01 updating
4 Giấy note 01 updating
5 Phong bì thư khổ lớn/trung/nhỏ 03 updating
6  

Bìa kẹp tài liệu A4

Bìa kẹp tài liệu 1 mặt updating
Bìa kẹp tài liệu cả mặt trong updating
7 Bìa trình ký 01 updating
8 Thư mời 01 updating
9 Thư cảm ơn 01 updating
10 Thư chúc mừng 01 updating
11 Hóa đơn 01 updating
12 Giấy giới thiệu 01 updating
13 Thẻ nhân viên/ Biển tên 01 updating
14 Thẻ khách 01 updating
15 Quy chế 01 updating
16 Hộp đựng danh thiếp 01 updating
17 Túi giấy 01 updating
18 Thông báo tuyển sinh 01 updating
19 Hồ sơ tuyển sinh 01 updating
III BỘ ẤN PHẨM ĐÀO TẠO
1 Chứng chỉ tốt nghiệp 01 updating
2 Giấy khen 01 updating
3 Bìa đựng Bằng 01 updating
4 Bìa Khóa luận/Luận văn/Luận án 01 updating
5 Bìa Đề tài nghiên cứu khoa học 01 updating
6 Giấy chứng nhận kết quả học tập 01 updating
IV BỘ ẤN PHẨM SỐ
1 Chữ kí trên Email 01 updating
2 Mẫu trình chiếu Power Point 01 updating
V NHẬN DIỆN TRUYỀN THÔNG TĨNH
1 Cuốn Profile giới thiệu công ty, dịch vụ hoặc catalogue danh mục sản phẩm 01 updating
2 Tờ gấp/ tờ rơi giới thiệu sản phẩm ( A4 đơn hoặc A4 gấp 2) 01 updating
3 Poster quảng cáo 01 updating
4 Quảng cáo báo chí 01 updating
5 Mẫu bandroll sự kiện 01 updating
6 Mẫu thông báo tuyển dụng 01 updating
VI ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG ĐỘNG
1 Email quảng cáo 01 updating
2 Newletter 01 updating
3 Facebook Fanpage 01 updating
4 Banner quảng cáo 01 updating
VII BỘ NHẬN DIỆN ỨNG DỤNG MÔI TRƯỜNG
1 Biển hiệu công ty 01 updating
2 Biển hiệu phòng ban 01 updating
3 Biển chức danh 01 updating
4 Biển quảng cáo 01 updating