Giới thiệu - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Giới thiệu

Ban Giám hiệu

Lượt xem: 4.026 Ngày đăng: 02/05/2019

HIỆU TRƯỞNG Tiến sĩ: Lê Thanh Sơn Điện thoại: 0915 543 420 PHÓ HIỆU TRƯỞNG Ths: Đặng Thị Phượng Điện thoại: 0913 031 722                  

Hội đồng khoa học và đào tạo

Lượt xem: 2.939 Ngày đăng: 02/05/2019

PGS.TS Nguyễn Bá Quang PGS.TS Nghiêm Hữu Thành Ts: Lê Thanh Sơn Ths, Bs Trần Minh Quang BSCKII Vũ Quang Vụ TS: Lê Đình Quang PGS.TS : Nguyễn Hoàng Tuấn PGS.TS: Đoàn Minh Thụy TS: Mai Lệ Hoa TS: Trần Văn Thanh Ths: Lại Thị Vân PGS. TS: Lê Bá Thúc PGS.TS: Văn Đình Hoa PGS.TS: […]

Phòng Tổ chức – Hành chính

Lượt xem: 2.426 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37638724 Biên chế: 08 người. Trưởng phòng: Phạm Trung Kiên Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính: Tham mưu tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Xây dựng quy hoạch cán bộ, phân bổ kế hoach lao động, chỉ tiêu biên […]

Phòng Quản lý đào tạo

Lượt xem: 2.409 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37634118 Biên chế: 08 người Trưởng phòng: Ths.Bs. Trần Minh Quang Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý đào tạo: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo và liên kết đào […]

Phòng Tài chính – Kế toán

Lượt xem: 1.874 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37809018 Biên chế: 06 người Trưởng phòng: Đoàn Thị Mỹ Điện thoại: 0983371030 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính – Kế toán: Tham mưu, tổng hợp đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Xây dựng các kế hoạch chi tiêu, các dự án đầu tư, tham […]

Phòng Công tác Học sinh – sinh viên

Lượt xem: 2.146 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37809018 Biên chế: 05 người Trưởng phòng: Nguyễn Văn Vượng Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác SV: – Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị-xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho CB, GV, CNV và sinh viên. – […]

Phòng Tuyển sinh

Lượt xem: 2.466 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37970161 Biên chế: 12 người Trưởng phòng: Chu Đức Thịnh Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tuyển sinh: – Phòng Tuyển sinh có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, bao gồm kế hoạch, chương trình, tổ […]

Khoa Đào tạo cơ bản

Lượt xem: 2.384 Ngày đăng: 02/05/2019

1. Giới thiệu chung Khoa khoa học cơ bản- Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2009 trên cơ sở từ Trường Trung cấp Dược Hà Nội, gồm 4 bộ môn giảng dạy các môn cơ bản của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên các khối Cao đẳng, […]

DMCA.com Protection Status