Logo

Giới thiệu

Ban Giám hiệu

Lượt xem: 1.584 Ngày đăng: 02/05/2019

HIỆU TRƯỞNG Ths: Phạm Trung Kiên Điện thoại: 0904914999 PHÓ HIỆU TRƯỞNG Ths: Nguyễn Thị Thương Huyền Điện thoại:0975398088              

Hội đồng khoa học và đào tạo

Lượt xem: 1.287 Ngày đăng: 02/05/2019

Ths: Phạm Trung Kiên Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng Ths : Nguyễn Thị Thương Huyền Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ, trực tiếp phụ trách khoa học công nghệ Ths: Nguyễn Thị Thương Huyền Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch thường trực HĐ; phụ trách đào tạo Ths: Phạm Trung Kiên  Phó hiệu trưởng […]

Phòng Tổ chức – Hành chính

Lượt xem: 1.133 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37638724 Biên chế: 08 người. Trưởng phòng: Phạm Trung Kiên Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính: Tham mưu tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Xây dựng quy hoạch cán bộ, phân bổ kế hoach lao động, chỉ tiêu biên […]

Phòng Quản lý đào tạo

Lượt xem: 1.145 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37634118 Biên chế: 08 người Trưởng phòng: Lương Bích Thủy Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý đào tạo: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo và liên kết đào tạo […]

Phòng Tài chính – Kế toán

Lượt xem: 825 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37809018 Biên chế: 06 người Trưởng phòng: Đoàn Thị Mỹ Điện thoại: 0983371030 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính – Kế toán: Tham mưu, tổng hợp đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Xây dựng các kế hoạch chi tiêu, các dự án đầu tư, tham […]

Phòng Công tác sinh viên

Lượt xem: 867 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37809018 Biên chế: 05 người Trưởng Ban: Lê Thị Ban Mai Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác SV: – Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị-xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho CB, GV, CNV và sinh viên. […]

Phòng Tuyển sinh

Lượt xem: 1.113 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37970161 Biên chế: 12 người Trưởng phòng: Chu Đức Thịnh Điện thoại: 09883333663 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tuyển sinh: – Phòng Tuyển sinh có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, bao gồm kế hoạch, chương […]

Khoa Đào tạo cơ bản

Lượt xem: 968 Ngày đăng: 02/05/2019

1. Giới thiệu chung Khoa khoa học cơ bản- Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2009 trên cơ sở từ Trường Trung cấp Dược Hà Nội, gồm 4 bộ môn giảng dạy các môn cơ bản của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên các khối Cao đẳng, […]