Hệ thống văn bản hành chính - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Hệ thống văn bản hành chính

Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng GDNN

Lượt xem: 24 Ngày đăng: 07/12/2021

Báo cáo công khai các ĐK đảm bảo HĐGDNN  

Điều lệ tổ chức – hoạt động Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Lượt xem: 141 Ngày đăng: 25/02/2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường

Quy định về công tác phí

Lượt xem: 150 Ngày đăng: 14/09/2017