Logo

Lịch học - Thi

Tên Khóa Lớp Năm học Học kỳ Tải về
Thời khóa biểu các lớp Từ 02/11 đến 06/11/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 19/10 đến 23/10/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 12/10 đến 16/10/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 28/09 đến 02/10/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 21/09 đến 25/09/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 14/09 đến 18/09/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 04/09 đến 11/09/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 31/08 đến 04/09/2020 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 24/08 đến 28/08/2020 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 17/08 đến 21/08/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 10/08 đến 14/08/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 03/08 đến 07/078/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 27/07 đến 31/07/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 20/07 đến 24/07/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 13/07 đến 17/07/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 06/07 đến 10/07/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 29/06 đến 03/07/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 22/06 đến 26/06/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 15/06 đến 19/06/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 08/06 đến 12/06/2020 2019 - 2020
icon