Lịch học - Thi - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Lịch học - Thi

Tên Khóa Lớp Năm học Học kỳ Tải về
Thời khóa biểu các lớp chính quy tháng 5/ 2024 Hệ chính quy 03 năm
Lịch học tháng 3 năm 2024 hệ chính quy Hệ 02 năm
Thời khóa biểu K15 năm học 2021 – 2022
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa K15 năm học 2021 – 2022
Thời khóa biểu các lớp từ 05/04/2021
Thời khóa biểu các lớp từ 04-01-2021 đến 08-01-2021 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp từ 28-12-2020 đến 31-12-2020
icon
Thời khóa biểu các lớp từ 21/12 – 25/12/2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 02/11 đến 06/11/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 19/10 đến 23/10/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 12/10 đến 16/10/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 28/09 đến 02/10/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 21/09 đến 25/09/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 14/09 đến 18/09/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 04/09 đến 11/09/2020 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 31/08 đến 04/09/2020 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 24/08 đến 28/08/2020 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 17/08 đến 21/08/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 10/08 đến 14/08/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 03/08 đến 07/078/2020 2019 - 2020
icon
DMCA.com Protection Status