Giới thiệu - Page 2 of 2 - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Giới thiệu

Khoa Dược

Lượt xem: 1.937 Ngày đăng: 02/05/2019

Giới thiệu chung Khoa Dược – Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2009, gồm 04 bộ môn là Công nghệ dược phẩm; Dược lý  – Dược lâm sàng, Tổ chức quản lý dược, Thực vật – Dược liệu – Dược học cổ truyền. Khoa gồm 30 giảng viên […]

Khoa Y

Lượt xem: 1.756 Ngày đăng: 02/05/2019

1.Giới thiệu chung Khoa Y – Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2017, gồm 09 bộ môn là Điều dưỡng Nội khoa; Điều dưỡng Ngoại khoa: Điều dưỡng Nhi; Điều dưỡng Sản phụ khoa; Y học cổ truyền; Điều dưỡng truyền nhiễm; Hình ảnh y học; Điều dưỡng; […]

Khoa Y học cơ sở

Lượt xem: 1.527 Ngày đăng: 02/05/2019

1.Giới thiệu chung Khoa y học cơ sở – Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2009, gồm 5 bộ môn là Bộ môn giải phẫu sinh lý; Giải phẫu bệnh-Sinh lý bệnh;Vi- ký sinh;Y tế công cộng; Hóa sinh; Khoa đảm nhận giảng dạy các môn cơ sở […]

Khoa điều dưỡng

Lượt xem: 1.630 Ngày đăng: 01/05/2019

Giới thiệu chung Khoa Điều dưỡng- Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2018, gồm 03 bộ môn là Điều dưỡng cơ bản; Quản lý điều dưỡng, Kiểm soát  nhiễm khuẩn. Khoa gồm 19 giảng viên với 03 Thạc sĩ và 16 giảng viên có trình độ Đại học […]

DMCA.com Protection Status