Lịch học - Thi - Trang 2 trên 7 - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Lịch học - Thi

Tên Khóa Lớp Năm học Học kỳ Tải về
Thời khóa biểu các lớp Từ 27/07 đến 31/07/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 20/07 đến 24/07/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 13/07 đến 17/07/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 06/07 đến 10/07/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 29/06 đến 03/07/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 22/06 đến 26/06/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 15/06 đến 19/06/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 08/06 đến 12/06/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 01/06 đến 06/06/2020 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu các lớp Từ 25/5 đến 30/5/2020 2019 - 2020
icon
Lịch Học lại – Bổ sung K13 Hệ chính quy 03 năm 2019 - 2020
icon
Lịch thi lại K13 Hệ chính quy 03 năm 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu Lớp K13ACT (Tuần từ 18/5 – 22/5/2020) Hệ 02 năm 2020 - 2021 Kỳ 2
icon
Thời khóa biểu Lớp K13CĐ1-CĐ2 (Tuần từ 18/5 – 22/5/2020) Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021 Kỳ 2
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CD4 (Tuần từ 18/5 – 22/5/2020) Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021 Kỳ 4
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CD2-CD3 (Tuần từ 18/5 – 22/5/2020) Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021 Kỳ 4
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CD2 – K12CD3 Khóa 12 2020 - 2021 Kỳ 4
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CD4 từ ngày 9/9-13/9/2019 Khóa 12 2019 - 2020 Kỳ 3
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CD2-3 từ ngày 9/9-13/9/2019 Khóa 12 2019 - 2020 Kỳ 3
icon
Thời khóa biểu lớp Y sỹ Y học cổ truyền – 2019 Khóa 13 2019 - 2020 Kỳ 1
icon
DMCA.com Protection Status