Mức lương khởi điểm bình quân của sinh viên cao đẳng sau khi tốt nghiệp đạt 6 triệu đồng/tháng; học sinh trung cấp sau khi tốt nghiệp đạt 5,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phấn đấu tuyển sinh đạt 2,26 triệu người, trong đó, tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp là 560 nghìn học sinh, sinh viên.

Tuyển sinh trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 1,7 triệu người. Mục tiêu tốt nghiệp được Bộ LĐ-TBXH đặt ra là  khoảng 2,2 triệu người.