Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Phòng Công tác Học sinh – sinh viên

Lượt xem: 1.970 Ngày đăng: 02/05/2019

Rate this post

Điện thoại: 024.37809018

Biên chế: 05 người

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Vượng

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác SV:

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị-xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho CB, GV, CNV và sinh viên.
– Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CB, GV, CNV và sinh viên. Nắm tình hình tư tưởng của CB, GV, CNV và sinh viên, tham mưu các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.
– Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển, giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên ra trường, chuyển trường, chuyển về địa phương.
– Quản lý nề nếp và kết quả học tập của sinh viên, lưu trữ hồ sơ đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
– Thực hiện việc đánh giá, phân loại sinh viên theo quy chế rèn luyện. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật trong sinh viên.
– Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý sinh viên. Phối hợp với các phòng, ban, khoa, tổ của nhà trường trong việc quản lý sinh viên. Quản lý hồ sơ sinh viên và thực hiện các chế độ chính sách, học bổng các loại với sinh viên.
– Quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
– Thực hiện các loại hình bảo hiểm cho sinh viên theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 

DMCA.com Protection Status