Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Phòng Tổ chức – Hành chính

Lượt xem: 2.332 Ngày đăng: 02/05/2019

Rate this post

Điện thoại: 024.37638724

Biên chế: 08 người.

Trưởng phòng: Phạm Trung Kiên

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính:

Tham mưu tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:
– Xây dựng quy hoạch cán bộ, phân bổ kế hoach lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ CB, CNV, GV của nhà trường.
– Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc. Dự thảo xây dựng các quy chế hoạt động của trường.
– Bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp với phòng Công tác sinh viên theo dõi tình hình tư tưởng chính trị của CB, CNV, GV và sinh viên.
– Quản lý hồ sơ CB, CNV, GV; thực hiện các chế độ chính sách của CB, CNV, GV.
– Quản lý các công văn giấy tờ gửi đến và gửi đi các nơi trong và ngoài nhà trường. Cấp các loại giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý con dấu nhà trường.
– Làm các báo cáo thường kỳ theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức thực hiện việc in ấn các công văn, báo cáo, lưu trữ và quản lý hồ sơ văn thư. Phụ trách công tác tổng hợp và thi đua của nhà trường thực hiện công việc lễ tân, khánh tiết các buổi sinh hoạt của nhà trường.
– Tổ chức đón tiếp và theo dõi hoạt động các đoàn khách trong và ngoài nước đến liên hệ công tác với trường.
– Quản lý đội bảo vệ, tổ chức công tác bảo vệ khu học tập và làm việc.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc mua sắm các trang bị, phương tiện dạy học chung và nghiên cứu khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường. Quản lý và sắp xếp phòng học cho các khoa và các hệ đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của các khoa và nhà trường.
– Quản lý môi trường và vệ sinh toàn bộ khu học và làm việc, đảm bảo cho nhà trường xanh sạch đẹp.
– Phụ trách công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất. Quản lý điện nước khu học tập, làm việc.
– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính là uỷ viên thường trực và thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng đời sống nhà trường.
– Chăm lo điều kiện làm việc sinh hoạt, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong thời gian làm việc ở trường.

 

 

 

DMCA.com Protection Status