Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Thay đổi lịch họp giao ban hàng tuần

Lượt xem: 1.795 Ngày đăng: 22/04/2019

Rate this post

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường về việc thay đổi lịch họp giao ban hàng tuần. Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo tới  toàn thể CB,GV, NV trong toàn trường lịch họp giao ban sẽ được thay đổi cụ thể như sau:

–  Ngày họp giáo ban: Thứ hai hàng tuần;

– Thời gian họp: Từ 16h00 đến 17h00.

Phòng TC – HC thông báo đến toàn thể CB,GV,NV trong toàn trường biết và thực hiện.

Thông báo này được áp dụng kể từ ngày ký./.

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

DMCA.com Protection Status