Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Danh sách trúng tuyển năm học 2019 -2020

Lượt xem: 563 Ngày đăng: 20/07/2020

Rate this post
1K13A-D1010Phùng QuangAnh13/10/1996Namkinh
2K13A-D1018Nghiêm MinhAnh20/05/1999Nữkinh
3K13A-D1020Trần ĐứcAnh06/08/20001Namkinh
4K13A-D1041Đặng TùngAnh07/02/2001Namkinh
5K13A-D1045Lê Thị PhươngAnh14/10/2001Nữkinh
6K13A-D1057Phan NgọcAnh23/01/2001Nữkinh
7K13A-D1048Nguyễn Thị NgọcBích28/01/1998Nữkinh
8K13A-D1029Tô LinhChi01/10/2001Nữkinh
9K13A-D1037Nguyễn ThịChi09/04/2001Nữkinh
10K13A-D1061Nguyễn Thị TuyếtChinh09/08/2001Nữkinh
11K13A-D1040Lừu ADình19/06/2001Nammông
12K13A-D1003Lê ThịDung05/07/1999Nữkinh
13K13A-D1056Đặng NgọcDuy09/08/2001Namkinh
14K13A-D1002Trần ThùyDương03/08/2001Nữkinh
15K13A-D1019Lê ThịĐào10/05/2001Nữkinh
16K13A-D1033Lê VănĐạt24/01/2001Namkinh
17K13A-D1011Bùi Ngọc05/11/1999NữMường
18K13A-D1012Nguyễn Thị Ngân08/11/2001NữTày
19K13A-D1023Trần Thị  Thu22/10/2001Nữkinh
20K13A-D1036Nguyễn ThúyHằng15/03/2001Nữkinh
21K13A-D1049Trần ThuHằng18/10/2001Nữkinh
22K13A-D1028Nguyễn ThịHiền14/07/2001Nữkinh
23K13A-D1050Nguyễn ThịHiền27/07/2001Nữkinh
24K13A-D1058Phạm ThịHiền01/04/2001Nữkinh
25K13A-D1026Nguyễn Thị ThuHương23/07/2001Nữkinh
26K13A-D1034Hồ MinhHương01/11/2001Nữ
27K13A-D1022Trần VănKhá25/06/1996Namkinh
28K13A-D1001Đặng NgọcLinh07/01/2000Nữkinh
29K13A-D1025Đào Thị ThùyLinh29/04/2001Nữkinh
30K13A-D1016Phạm PhươngLy07/08/2001Nữkinh
31K13A-D1039Nguyễn YếnMy21/07/2001Nữkinh
32K13A-D1004Trần ĐìnhNam16/04/2001Namkinh
33K13A-D1008Quách NgọcNam02/01/1997Nữkinh
34K13A-D1051Nguyễn Thị BíchNgọc03/12/2001Nữkinh
35K13A-D1053Nguyễn Thị BíchNgọc26/12/2001Nữkinh
36K13A-D1013Nguyễn Thị ThanhNhàn18/07/2001Nữkinh
37K13A-D1047Lò LinhNhi20/12/2001NữThái
38K13A-D1005Nguyễn Thị CẩmNhung13/07/2001Nữkinh
39K13A-D1030Hồ MinhPhương27/04/2001Nữkinh
40K13A-D1038Lại MaiPhượng18/07/2001Nữkinh
41K13A-D1006Trần MinhQuang02/01/2001Namkinh
42K13A-D1009Trần VănQuyết24/12/2000Namkinh
43K13A-D1062Hoàng NhưQuỳnh29/06/2001Nữkinh
44K13A-D1052Phạm ĐứcTiến18/03/2001Namkinh
45K13A-D1031Viên ThịTình12/01/2001Nữkinh
46K13A-D1043Phùng Thị KimThanh04/03/2001Nữkinh
47K13A-D1024Đào Nguyễn ThanhThảo29/09/2001Nữkinh
48K13A-D1027Trần  PhươngThảo21/12/2001Nữkinh
49K13A-D1055Đỗ PhươngThảo23/03/2001Nữkinh
50K13A-D1014Nguyễn ThịThiềm25/08/1999Nữkinh
51K13A-D1035Trần Thị KimThu11/10/2001Nữkinh
52K13A-D1007Phạm ThịThùy15/02/2000Nữkinh
53K13A-D1046Nguyễn ThuThùy10/02/2001Nữkinh
54K13A-D1021Nguyễn Thị PhươngThúy13/01/2000Nữkinh
55K13A-D1032Nguyễn Thị MinhThư29/07/2001Namkinh
56K13A-D1017Trần Thị HoàiThương22/05/2001Nữkinh
57K13A-D1059Lê ThịTrang06/08/2000Nữkinh
58K13A-D1054Trần NamTrường06/02/2001Namkinh
59K13A-D1042Phạm ThịUyên21/11/2001Nữkinh
60K13A-D1044Phạm TuấnViệt08/08/2001Namkinh
1K13A-D1063Hoàng Thu05/02/2001Nữnùng
2K13A-D1064Nguyễn Thị HồngHạnh24/06/2001Nữkinh
3K13A-D1065Nguyễn TùngLâm02/11/2001Namkinh
4K13A-D1066Nguyễn ThịHuế29/07/2001Nữkinh
5K13A-D1067Hoàng Mạnh19/12/2001Namkinh
6K13A-D1068Chu Thị KhánhHuyền15/12/2001Nữkinh
7K13A-D1069Đinh VănĐăng03/03/2001Namkinh
8K13A-D1070Tô Thị HữuChâu14/12/2001Nữkinh
9K13A-D1071Đỗ Ngọc HươngLy07/03/2001Nữ
10K13A-D1072Phạm ThọSơn26/04/2001Namkinh
11K13A-D1073Trần Anh10/09/2001Namkinh
12K13A-D1074Trần HồngNgọc01/01/2001Nữkinh
13K13A-D1075Hoàng Thị HuyềnTrang05/10/2001Nữkinh
14K13A-D2001Lê Thị ThuHuyền20/11/2001Nữkinh
15K13A-D2002Đặng HồngThúy13/05/2000Nữkinh
16K13A-D2003Nguyễn Thị KimAnh17/09/2001Nữkinh
17K13A-D2004Lê ThịHòa27/02/2001Nữkinh
18K13A-D2005Hoàng Ngân16/03/2001NữMường
19K13A-D2006Lộc ThịHuệ09/08/2001Nữ
20K13A-D2007Nguyễn ViếtDũng30/06/2001Namkinh
21K13A-D2008Cao ThuHuế08/09/2001NữMường
22K13A-D2009Phạm Thị KimVân14/10/2001Nữkinh
23K13A-D2010Hồ ThịHương11/07/2001Nữkinh
24K13A-D2011Phạm ThịTrang10/07/2001Nữkinh
25K13A-D2012Đinh DiệuThúy21/12/2001Nữkinh
26K13A-D2013Phạm Thị ThùyDương29/07/2001Nữkinh
27K13A-D2014Trần MạnhDũng10/04/2001Nam
28K13A-D2015Nguyễn ThuTrang27/03/2001Nữkinh
29K13A-D2016Đỗ HồngUyên12/09/2000Nữkinh
30K13A-D2017Đặng Thị PhươngAnh21/07/2001Nữkinh
31K13A-D2018Trần ThanhHuyền16/11/2001Nữkinh
32K13A-D2019Hoàng KhánhLy20/10/2001NữMường
33K13A-D2020Đặng ThịHằng23/05/2001Nữkinh
34K13A-D2021Cao Thị HồngNga25/10/2001Nữkinh
35K13A-D2022Trần ThịQuỳnh19/06/2001Nữkinh
36K13A-D2023Ngân ThịXuyên07/11/2001NữThái
37K13A-D2024Nguyễn Công MinhTrang27/12/2001Namkinh
38K13A-D2025Đào ThuTrang17/10/2001Nữkinh
39K13A-D2026Nguyễn Thị LanAnh24/12/2000Nữkinh
40K13A-D2027Nguyễn ThịMai25/09/1998Nữkinh
41K13A-D2028Nguyễn Thị KimTiên07/04/2001Nữkinh
42K13A-D2029Phan TuấnViệt21/02/2001Namkinh
43K13A-D2030Nguyễn TuyếtMai31/10/2001Nữkinh
44K13A-D2031Lê thị ThuYên01/09/2001Nữkinh
45K13A-D2032Thịnh ThịThu9/10/1993Nữkinh
46K13A-D2033Vũ NgọcBích29/8/1998Nữkinh
47K13A-D2035Nông Thị QuỳnhAnh10/6/2001Nữkinh
48K13A-D2036Vũ Thị MaiHương28/2/2000Nữkinh
49K13A-D2034Lê MạnhQuỳnh15/7/2001Namkinh
50K13A-D2037Trần PhươngAnh30/7/2001Nữkinh
51K13A-D2038Trương HàLinh16/12/2001Nữkinh
52K13A-D2039Đỗ ThuTrang29/8/2001Nữkinh
53K13A-D2040La ThịPhương03/06/2001Nữkinh
54K13A-D2041Hồ Thị TuyếtNhung10/10/2001Nữkinh
55K13A-D2043Phan ThịXinh30/08/2001Nữkinh
56k13A-D2044Phạm QuangKhải03/12/1998Namkinh
1K13A-Y1005Lại LanAnh26/08/2001Nữkinh
2K13A-Y1008Nguyễn Thị NgọcAnh10/12/2001Nữkinh
3K13A-Y1015Vũ Thị LanAnh16/10/2001Nữkinh
4K13A-Y1021Trần Thị QuỳnhAnh10/11/2001Nữkinh
5K13A-Y1031Phạm ThànhChung26/01/2001Namkinh
6K13A-Y1012Trần DoãnDũng13/12/2000Namkinh
7K13A-Y1025Nguyễn Thị ThuHiền16/12/2001Nữkinh
8K13A-Y1028Lèng ThịHiền05/08/2001Nữthái
9K13A-Y1003Nguyễn ThịHương01/03/2001Nữkinh
10K13A-Y1001Nguyễn VănHường02/05/2001Namkinh
11K13A-Y1007Nguyễn PhươngLinh30/07/2000Namkinh
12K13A-Y1017Lê QuangLinh15/03/2001Nữkinh
13K13A-Y1011Thân Văn HoàngLực29/10/2000Namkinh
14K13A-Y1004Lưu ThịNga16/06/2001Nữsán rìu
15K13A-Y1010Nguyễn Bảo KhánhNgọc03/05/2001Nữkinh
16K13A-Y1013Đinh ThịQuỳnh27/07/2001Nữkinh
17K13A-Y1006Vương TríTùng28/07/1998Namkinh
18K13A-Y1002Bùi ThịTươi28/06/2001Nữkinh
19K13A-Y1019Võ QuangThiện30/08/2000Namkinh
20K13A-Y1020Đặng ThịThu28/04/1999Nữkinh
21K13A-Y1023Nguyễn ThịThu20/08/2001Nữkinh
22K13A-Y1016Hoàng ThuTrang23/09/2001Nữkinh
23K13A-Y1018Nguyễn Thị MinhTrang28/04/2001Nữkinh
24K13A-Y1022Khổng HuyềnTrang04/03/2001Nữkinh
25K13A-Y1030Lương HuyềnTrang23/01/2001Nữkinh
26K13A-Y1009Cao VănTrí15/01/2001Namkinh
27K13A-Y1014Trần Ngọc09/11/2001Namkinh
28K13A-Y1032Trần XuânThiêm24/09/1988Namkinh
29K13A-Y1033Cao LêHoàng17/09/2001Nammường
30K13A-Y1026Nguyễn ThịTrang16/11/2000Nữkinh
31K13A-Y1 027Phạm Thị NgọcÁnh13/4/1999Nữkinh
32K13A-Y1 035Lý MạnhĐức01/02/2001Namkinh
33K13A-Y1 034Nguyễn AnhTuấn03/10/1995Namkinh
34K13A-Y1035Lê HữuDũng19/05/1985Namkinh
1K13A-CT1004Lê Văn TuấnAnh04/04/2001Namkinh
2K13A-CT1011Vũ Thị PhươngAnh16/06/2001Nữkinh
3K13A-CT1006Hồ XuânBách23/01/2001Namkinh
4K13A-CT1031Trần ViệtBắc23/08/2001Namkinh
5K13A-CT1015Vũ VănCầu01/05/2000Namkinh
6K13A-CT1028Phan ThùyDung23/04/2000Nữkinh
7K13A-CT1033Cao TiếnDũng28/05/2001Namkinh
8K13A-CT1012Trần ViếtDuy17/10/1997Namkinh
9K13A-CT1003Nguyễn TiếnĐạt20/09/2001Namkinh
10K13A-CT1034Chu VănĐạt16/112001Namkinh
11K13A-CT1037Lý NgọcĐiệp08/07/2001Namdao
12K13A-CT1041Mùa YĐơ27/12/2001Nữhmông
13K13A-CT1021Bùi VănĐức08/08/2001Namkinh
14K13A-CT1005Tạ NgọcHải13/08/2001Namkinh
15K13A-CT1040Hoàng ThịHạnh19/06/2001Nữkinh
16K13A-CT1007Nguyễn HữuHiến18/12/2000Namkinh
17K13A-CT1024Phan Thị ThanhHoa15/02/2001Nữkinh
18K13A-CT1010Lê MạnhHùng30/08/2001Namkinh
19K13A-CT1020Hà ĐứcHuy07/10/2001Namkinh
20K13A-CT1030Nguyễn HoàngHuy23/05/2001Namkinh
21K13A-CT1039Trần QuangKhải11/01/2001Namkinh
22K13A-CT1038Nguyễn ThịLan12/10/2001Nữkinh
23K13A-CT1013Nguyễn ThịLinh20/11/2001Nữkinh
24K13A-CT1022Tạ ThịLụa28/02/2000Nữkinh
25K13A-CT1016Nguyễn KhánhLy19/05/2001Nữkinh
26K13A-CT1036Phan HoàngMinh11/05/2000Namkinh
27K13A-CT1014Nguyễn NgọcNam25/07/2001Namkinh
28K13A-CT1017Phạm ĐứcNguyện01/02/2001Namkinh
29K13A-CT1026Nguyễn Thị HồngNhung13/03/2001Nữkinh
30K13A-CT1029Doãn MinhQuân24/09/2001Namkinh
31K13A-CT1025Nguyễn ĐứcSự20/02/2001Namkinh
32K13A-CT1002Phạm XuânTiến14/04/2001Namkinh
33K13A-CT1032Nguyễn ĐứcTiến03/07/2001Namkinh
34K13A-CT1018Nguyễn QuốcToàn17/05/2001Namkinh
35K13A-CT1008Dương TiếnThành22/01/1997Namkinh
36K13A-CT1019Nguyễn VânThi11/11/2000Nữkinh
37K13A-CT1027Vi TrọngThủy09/02/2001Namkinh
38K13A-CT1023Nguyễn Thị LanVi02/06/2001Nữkinh
39K13A-CT1009Nguyễn XuânViệt26/06/2000Namkinh
40K13A-CT1001Nguyễn Minh01/01/2001Namkinh
41K13A-CT1035Nguyễn Thị NhưÝ20/06/1985Nữkinh
42K13A-CT1042Phạm PhươngThanh07/05/2001Namkinh
43K13A-CT1043Bùi BáHải20/09/2001Namkinh
44K13A-CT1044Bùi MinhCông19/6/2001Namkinh
45K13A-CT1045Đỗ ThịNguyệt07/01/2001Nữkinh
46K13A-CT1046Trương ThịThùy16/08/2001Nữkinh
47K13A-CT1047Ngô Thị ThuHiền26/07/2001Nữkinh
48K13A-CT1048Đào ThịHuyền06/07/2001Nữkinh
49K13A- CT1049Xồng YDở21/10/2001Nữhmông
50K13A- CT1050Hoàng VănThọ27/10/1992NamTày
51K13A- CT1051Từ ĐứcNiên01/01/2001NamSán rìu
52K13A- CT1052Ân ViệtHoàng29/3/2001NamSán rìu
53K13A- CT1053Thiều Thị MỹLinh27/11/ 2001Nữkinh
54K1A- CT1 054Trương Thị QuỳnhNhư26/6/2001Nữkinh
55K13A- CT1055Lê Thị Phạm6/7/2001Nữkinh
56K13A- CT1056Nguyễn VănNam7/10/2001Namkinh
57K13A- CT1057Nguyễn Huy HoàngAnh15/1/1997Namkinh
58K13A- CT1058Nguyễn KhắcTỉnh08/12/1999Namkinh
59K13A- CT1059Vũ ViệtTiến24/08/1997Namkinh
60k13A- CT1060Lê ĐứcLong28/2/1993Namkinh
61k13A- CT1061Hoàng ThịCúc01/4/2001Nữkinh
DMCA.com Protection Status