Kế hoạch du lịch cho CB, GV, NV trong toàn trường năm 2019
Logo

Kế hoạch du lịch cho CB, GV, NV trong toàn trường năm 2019

Lượt xem: 992 Ngày đăng: 24/05/2019

Thực hiện kế hoạch của Ban giám hiệu Nhà trường về chương trình nghỉ mát năm 2019 cho CB, GV, NV trong toàn trường, phòng Tổ chức – Hành chính thông báo tới toàn thể CB, GV, NV trong toàn trường kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Thời gian đăng ký từ ngày 25 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2019 tại Phòng TC – HC ( cô Hương).
  2. Thời gian tổ chức đi du lịch : 04 ngày, từ ngày 30 tháng 5 năm 2019 đến ngày 02 tháng 6 năm 2019.
  3. Địa điểm du lịch: Khu du lịch Trà Cổ – Móng Cái – Quảng Ninh.
  4. Đối tượng: Toàn thể CB,GV,NV, người nhà CB, GV, NV trong toàn trường.
  5. Kinh phí :
  • Đối với CB, GV, NV kinh phí do nhà trường thực hiện.
  • Đối với người nhà CB, GV, NV thực hiện thu là 1.500.000/người.
  • Đối với trẻ em sẽ thu cụ thể như sau :

+  Trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí toàn bộ.

+  Trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi thu 1/2 xuất người lớn.

+  Trẻ em trên 10 tuổi thu bằng xuất người lớn.

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo để các phòng, ban sắp xếp kế hoạch làm việc cho phù hợp và đăng ký theo đúng  thời gian quy định.

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH