Cao đẳng khối Y - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

CAO ĐẲNG KHỐI Y

Thông báo tuyển sinh năm học 2021

Lượt xem: 5.909 Ngày đăng: 06/04/2021

Trường Cao Đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực y tế hàng đầu của cả nước. Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2021, Nhà trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các lớp Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Y sĩ […]

Thông báo tuyển sinh năm học 2019 – 2020

Lượt xem: 3.214 Ngày đăng: 09/07/2019

Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội là một trong ba trường đào tạo Y Dược chính  thống của TP Hà Nội. Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2019, Nhà trường tiếp  nhận hồ sơ tuyển sinh các ngành đào tạo cụ thể như sau: A. Các chương trình tuyển: 1. Lớp […]

Thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng chính quy năm 2019

Lượt xem: 1.765 Ngày đăng: 09/07/2019

Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội là 1 trong 3 trường đào tạo Y Dược chính thống của TP Hà Nội. Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2019, Nhà trường tiếp  nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo ngành Điều dưỡng bậc cao đẳng như sau:  A. Lớp Cao đẳng Điều dưỡng […]

Tuyển sinh ngành học mới nhất Y học cổ truyền

Lượt xem: 2.681 Ngày đăng: 09/07/2019

Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội là trường đầu tiên và duy nhất cả nước đào tạo Y học cổ truyền. Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020, Nhà trường tiếp  nhận hồ sơ tuyển sinh các ngành đào tạo mới nhất của Trường, cụ thể như sau: A. Lớp Y […]