Bộ GD&ĐT công bố chương trình đã tinh giản | Cao đẳng y dược Tuệ Tĩnh
Logo

Bộ GD&ĐT công bố chương trình đã tinh giản

Lượt xem: 1.135 Ngày đăng: 01/04/2020

Rate this post

Theo đó, có 3 cách điều chỉnh được áp dụng ở hầu hết tất cả các môn: thứ nhất, không dạy một số môn, những bài học mang tính lý thuyết được giảm hẳn không thực hiện trên lớp.

Thứ hai, khuyến khích học sinh (HS) tự đọc, tự làm: những nội dung không dạy trên lớp nhưng giáo viên (GV) nên khuyến khích HS đọc thêm. Thứ ba là yêu cầu tự học có hướng dẫn.

Việc hướng dẫn HS có 2 dạng: hướng dẫn tích hợp, kết hợp các bài có cùng nội dung; và giảm nội dung trong 1 bài để giảm thời lượng. Ngoài ra, giảm một số nội dung trùng lặp trong một cấp và giữa các cấp.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu: “Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung mà hướng điều chỉnh này yêu cầu “không dạy, không làm, không thực hiện; khuyến khích học sinh tự học”.
Theo Bộ GD&ĐT, nội dung các bài dạy qua internet, dạy học trên truyền hình cũng căn cứ vào hướng dẫn điều chỉnh này để xây dựng bài giảng.

Với tiểu học, hướng dẫn tinh giản được xây dựng cụ thể cho từng môn học của từng lớp học từ lớp 1 đến lớp 5.

Theo đó, có 9 môn học từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ II, gồm: Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội; Lịch sử và Địa lý; Âm nhạc; Thủ công/ Kỹ thuật; Thể dục.

Việc tinh giản được hướng dẫn cụ thể theo từng tuần dạy học của chương trình, để đảm bảo các nhà trường thuận lợi trong triển khai việc thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Tương tự, cấp THPT, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu căn cứ theo công văn và phụ lục để tinh giản.

Cụ thể, văn bản của Bộ GD&ĐT yêu cầu, đối với các môn học thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù của môn học.
Đối với các môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cho biết, do thực tiễn tình hình nghỉ dịch Covid-19 kéo dài, Vụ Giáo dục Trung học đã làm đầu mối, cùng một số chuyên gia nhằm tinh giản một số nội dung dạy học, sao cho đảm bảo các nguyên tắc:

Thứ nhất, căn cứ vào chương trình và đối chiếu với SGK, các tiểu ban sẽ đưa ra các nội dung trong sách đang ở mức vận dụng cao để tinh giản.

Thứ hai, sẽ rà soát để tích hợp các bài học trong SGK thành các bài học theo chủ đề. Theo đó, hướng dẫn các địa phương dạy học sao cho tiết kiệm thời gian và thiết kế các bài giảng trên internet và trên truyền hình sao cho tự học nhiều hơn bởi hiện các em đang ở nhà và có SGK trong tay.

Thứ ba, có những nội dung giao thoa giữa môn này và môn kia. Nếu trước đây có thời gian, vẫn giữ lại các phần này. Nhưng do thực tiễn nghỉ học dài ngày nên các tiểu ban sẽ họp để có thể bỏ hẳn một hai môn, chỉ giữ lại để dạy trong một môn chiếm ưu thế.

Do tình hình đặc biệt dịch Covid-19 kéo dài nên có thể hạ thấp yêu cầu cần đạt. Tức là vẫn yêu cầu học sinh đạt những kiến thức cơ bản nhưng có thể giảm phần nâng cao.

 

Mỹ Hà

(Dantri)

 

 

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status